Rozwód

Rozwód

Właściwość sądu Orzekanie w sprawach o rozwód należy do właściwości rzeczowej sądów okręgowych. Właściwym miejscowo jest sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z nich przebywa nadal w okręgu tego...